Üye Girişi
ÇEVRE YOLU İMAR UYGULAMASI SON ETABI İLANA ÇIKTI
13.03.2021

Çevre Yolunun Son Etanı Olan İpekyolu Etabı İmar Uygulaması İlana Alındı. Bakanlığımızın ilana ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir.

 

“19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında Van İlinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle, güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yerleşim yerleri oluşturarak şehrin marka değerini artırmak, gelişimine katkı sağlamak ve oluşturulacak yeni yerleşim yerinde kamu yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, Van İli sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemelerini yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 7. maddelerine göre Bakanlığımız 3 yıl süre ile yetkilendirilmiş, bu süre 15 Ekim 2019 tarihli ve 1662 sayı ile 14 Ekim 2020 tarih ve 3078 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 2 yıl daha uzatılmıştır.

 

İmar Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 20.09.2019 tarihli ve 220215 sayılı yazısı ile 2. Etap (İpekyolu Etabı) İmar uygulamalarını kapsayan alanda İmar Planlarının kesinleştiği ve uygulamalara başlanabileceği bildirilmiştir.

 

Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 20.08.2020-22.09.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar uygulamasına toplam 1080 adet (bin seksen) itiraz başvurusu yapılmıştır.

 

Anılan İmar Uygulamasına yapılan itirazların Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucu 957 adet (dokuz yüz elli yedi) itiraz reddedilmiş, 123 adet (yüz yirmi üç) itiraz kabul edilmiş gerekli düzeltmeler yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan İmar Uygulaması 03.03.2021 tarihli ve 369724 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu İmar Uygulaması Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli ve 455363 sayılı yazısı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 09.03.2021 tarihinden başlamak üzere İl Müdürlüğümüzün ilan panosu ile internet adresimizde 1(bir) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.”

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 8 Son 24 Saat : 0519 Toplam Ziyaretçi :2037301