Üye Girişi
Talimatlar
1  )  Milletvekili Kimlik Belgelerinin nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tespitinde kabul edilmesi
2  ) Serbest Mühendislerin taşınmaz mal sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerle ilgili Genel Müdürlüğümüzün talimatı
    Aynı konudaki 2'nci (açıklayıcı) talimat
3 ) "3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine istinaden arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan ve düzenleme ortaklık payından oluşan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmet alanlarından tescile tabi tutulacak olanların hangileri olduğu ile bunlardan tescil edilmesi mümkün olanların hangi idare adına tescil edileceği" hakkındaki Genel Müdürlüğümüz talimatı.
4 ) Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Re'sen Geçiş İşlemlerinde Harcın (Cins Değişikliği Harcı) Tahsili
5 ) Tescil için Tapu Müdürlüğüne gönderilen değişiklik dosyasının, ilgilisinin tescil talebinde bulunmaması halinde Kadastro Müdürlüğü'ne iade edilmesi ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
6 ) Döner Sermaye Uygulamaları ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
7 ) Kayıp Kadastro Tutanağının İhyası ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
8 ) Röperli Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
9 ) Döner Sermaye Hizmet Bedelinden Muaf Olan İdarelerin Bizzat veya Kendi Adlarına Yühleniciler Tarafından Talep Edilen İşlemlerden de Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Alınmaması Gerektiği İle İlgili Görüş/Talimat
10 ) İhaleli Orman Kadastrosu Çalışmalarında Geçici 8. Madde Uygulaması Hakkında Talimat
11 ) Orman Kadastrosunda İdari Sınırın Belirlenmesi Hakkında Talimat
12 ) Hisseli Parsellerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun EK-4. Maddesinin Uygulanması Hakkında Görüş
13 ) Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalıkmaları Kapsamında Kadastro Müdürü ve Komisyon Başkanlığı Dışındaki (Kontrol Mühendisi, Kadastro Üyesi, Fen ve/veya Tasarruf Kontrol Memuru) Yetkilerinin Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Verilmesi Hakkında Talimat
14 ) Kadastro Teknisyeni Yetkisinin Verilmesi Hakkında Talimat
15 ) Hektar Bazlı Kısmi Kamulaştırma Kontrollüklerinde Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Kamulaştırılan Kısım Üzerinden Değil de İşleme Tabi Parselin Yüzölçümünün Tamamı Üzerinden Hesaplanması Hakkında Talimat.
16 )

Röperli Kroki İle İlgili Talimat.

17 ) Döner Sermaye İle İlgili Talimat
18 ) Döner Sermaye Uygulamaları Hakkında Talimat
19 ) İmar Uygulamasının İptali ve Geri Dönüşüm İle İlgili Talimat
20 ) Re’sen İfraz İşlemi İle İlgili Talimat
21 ) Beyanlara Yapılabilecek/Yapılamayacak Belirtmeler İle İlgili Talimat
22 ) Toprak Tevzi Haritalarının Uygulanması İle İlgili Talimat
23 ) İdari Yoldan Tescil İle İlgili Talimat

İmar Kadastro © 2009 - 2021

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 9 Son 24 Saat : 0566 Toplam Ziyaretçi :1844838