Üye Girişi
Cins Değişikliği

C İ N S     D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ     İ Ş L E M L E R İ

YAPILACAK İŞLEM

AÇIKLAMALAR

İSTENECEK BELGELER

KAT İRTİFAKI

KURULMUŞ

YERLERDE

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi  07/07/2009’dan

ÖNCE ONAYLANMIŞ ise;

 

 

+Belediye yazısı  (BB sayısı  

  belirtilmiş  ÖRNEK-1) veya  YKİB

 

D

Ö

N

E

R

 

S

E

R

M

A

Y

E

A

L

I

N

M

A

Z

SONRA ONAYLANMIŞ ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-2) veya  YKİB

+Röperli Kroki                              

BELEDİYELİK YERLERDE

NORMAL

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 

(Kat İrtifakı

Kurulmamış)

Binanın yapım tarihi (yapı ruhsat tarihi, inşaat izni)

 

27/08/2008’den;

ÖNCE

ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-3, ÖRNEK-3/1)

  veya  YKİB

D

Ö

N

E

R

 

S

E

R

M

A

Y

E

A

L

I

N

I

R

SONRA

ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-4, ÖRNEK-4/1)

  veya YKİB 

+Vaziyet Planı         

+Bağımsız Bölüm Planı

YAPININ TAMAMLANDIĞI TARİHTEN SONRA BELEDİYE OLAN YERLERDE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Belediye/Köy nüfusuna kayıtlı olan/olmayan,

Belediye/Köyde sürekli oturan/oturmayan

+Belediye Yazısı

  (ÖRNEK-5, ÖRNEK-5/1 )

BELEDİYE VE

MÜCAVİR ALAN

SINIRLARI DIŞINDA 

(KÖYLERDE)

YAPILACAK

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 

-Köy nüfusuna

kayıtlı olan / olmayan,

 

-Köyde sürekli

oturan/oturmayan,

 

-Köy yerleşik alanında, civarında, mezralarda yapılan ve 3194/27. maddesi kapsamındaki

YR'dan muaf olan yapılarda (*)

+Valilik Yazısı (İl Özel İdaresinden

  ÖRNEK-6, ÖRNEK-6/1)

+Yapının bulunduğu Köy Muhtarından  

   izin yazısı (ÖRNEK-7

YR'ndan muaf olmayan yapılarda,

+Valilik Yazısı (İl Özel İdaresinden

  ÖRNEK-8, ÖRNEK-8/1) veya YKİB

+Vaziyet Planı                            

+Bağımsız Bölüm Planı

Köy yerleşik alanında, civarında ve mezralar haricindeki yerlerde yapılan yapılarda

BELEDİYELİK YERLERDE ARSAYA DÖNÜŞMEYLE İLGİLİ

CİNS (VASIF) DEĞİŞİKLİĞİ

+Belediye yazısı (ÖRNEK-9)

A Ç I K L A M A L A R  :

 (İşleme Belediye yazısı ile başlanmışsa Yapı Kullanma İzin Belgesi Kadastro Müdürlüğüne geldikten sonra TESCİL BİLDİRİMİ düzenlenir) 

Tüm Başvuru İşlemlerinde İlgilisinin KİMLİK İBRAZI şarttır.. 

 (*)    (Yapı ruhsatından muaf olduğu için Yapı Kullanma İzin Belgesi aranmaz) 

 (BB)    Bağımsız Bölüm       (YKİB) Yapı Kullanma İzin Belgesi        (YR) Yapı Ruhsatı

Not   : Örnek yazıları Word Formatında görmek için tablodaki ilgili bölümdeki "ÖRNEK-X" yazısını tıklayınız. 

 

Hazırlayan  :  Musa Faruk DEMİR /Van Kadastro Müdürü

Teşekkür    :  Bu bölümün hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı eski müdürümüz, şimdiki Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürü Sayın Tonguç GENÇ’e teşekkür ederiz.

İmar Kadastro © 2009 - 2021

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 6 Son 24 Saat : 0609 Toplam Ziyaretçi :1852413