Üye Girişi
Cins Değişikliği

C İ N S     D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ     İ Ş L E M L E R İ

YAPILACAK İŞLEM

AÇIKLAMALAR

İSTENECEK BELGELER

KAT İRTİFAKI

KURULMUŞ

YERLERDE

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi  07/07/2009’dan

ÖNCE ONAYLANMIŞ ise;

 

 

+Belediye yazısı  (BB sayısı  

  belirtilmiş  ÖRNEK-1) veya  YKİB

 

D

Ö

N

E

R

 

S

E

R

M

A

Y

E

A

L

I

N

M

A

Z

SONRA ONAYLANMIŞ ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-2) veya  YKİB

+Röperli Kroki                              

BELEDİYELİK YERLERDE

NORMAL

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 

(Kat İrtifakı

Kurulmamış)

Binanın yapım tarihi (yapı ruhsat tarihi, inşaat izni)

 

27/08/2008’den;

ÖNCE

ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-3, ÖRNEK-3/1)

  veya  YKİB

D

Ö

N

E

R

 

S

E

R

M

A

Y

E

A

L

I

N

I

R

SONRA

ise;

+Belediye yazısı (BB sayısı 

  belirtilmiş ÖRNEK-4, ÖRNEK-4/1)

  veya YKİB 

+Vaziyet Planı         

+Bağımsız Bölüm Planı

YAPININ TAMAMLANDIĞI TARİHTEN SONRA BELEDİYE OLAN YERLERDE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Belediye/Köy nüfusuna kayıtlı olan/olmayan,

Belediye/Köyde sürekli oturan/oturmayan

+Belediye Yazısı

  (ÖRNEK-5, ÖRNEK-5/1 )

BELEDİYE VE

MÜCAVİR ALAN

SINIRLARI DIŞINDA 

(KÖYLERDE)

YAPILACAK

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 

-Köy nüfusuna

kayıtlı olan / olmayan,

 

-Köyde sürekli

oturan/oturmayan,

 

-Köy yerleşik alanında, civarında, mezralarda yapılan ve 3194/27. maddesi kapsamındaki

YR'dan muaf olan yapılarda (*)

+Valilik Yazısı (İl Özel İdaresinden

  ÖRNEK-6, ÖRNEK-6/1)

+Yapının bulunduğu Köy Muhtarından  

   izin yazısı (ÖRNEK-7

YR'ndan muaf olmayan yapılarda,

+Valilik Yazısı (İl Özel İdaresinden

  ÖRNEK-8, ÖRNEK-8/1) veya YKİB

+Vaziyet Planı                            

+Bağımsız Bölüm Planı

Köy yerleşik alanında, civarında ve mezralar haricindeki yerlerde yapılan yapılarda

BELEDİYELİK YERLERDE ARSAYA DÖNÜŞMEYLE İLGİLİ

CİNS (VASIF) DEĞİŞİKLİĞİ

+Belediye yazısı (ÖRNEK-9)

A Ç I K L A M A L A R  :

 (İşleme Belediye yazısı ile başlanmışsa Yapı Kullanma İzin Belgesi Kadastro Müdürlüğüne geldikten sonra TESCİL BİLDİRİMİ düzenlenir) 

Tüm Başvuru İşlemlerinde İlgilisinin KİMLİK İBRAZI şarttır.. 

 (*)    (Yapı ruhsatından muaf olduğu için Yapı Kullanma İzin Belgesi aranmaz) 

 (BB)    Bağımsız Bölüm       (YKİB) Yapı Kullanma İzin Belgesi        (YR) Yapı Ruhsatı

Not   : Örnek yazıları Word Formatında görmek için tablodaki ilgili bölümdeki "ÖRNEK-X" yazısını tıklayınız. 

 

Hazırlayan  :  Musa Faruk DEMİR /Van Kadastro Müdürü

Teşekkür    :  Bu bölümün hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı eski müdürümüz, şimdiki Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürü Sayın Tonguç GENÇ’e teşekkür ederiz.

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 7 Son 24 Saat : 0511 Toplam Ziyaretçi :2037286