Üye Girişi
TKGM, HKMO, MAHKEME BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFELERİ ve YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ FİYAT LİSTESİ VE YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LİHKAB 2021 FİYAT TARİFESİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi Tapu düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 327,50₺ (Üçyüz yirmiyedi Lira, Elli Kuruş) ücret döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADASTRO HARÇLARI: (29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADASTRO HARÇLARI: (27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (26 ARALIK 2020 TARİH VE 31346 SAYILI RESMİ GAZETE)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 85,30₺  (Seksenbeş Lira, Otuz Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 78,20₺  (Yetmişsekiz Lira, Yirmi Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  384.60  (Üçyüzseksendört Lira, Altmış Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  352.60  (Üçyüzelliiki Lira, Altmış Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
 

 

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 6 Son 24 Saat : 0526 Toplam Ziyaretçi :2037320