Üye Girişi
TKGM, HKMO, MAHKEME BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFELERİ ve YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ FİYAT LİSTESİ VE YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LİHKAB 2021 FİYAT TARİFESİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi Tapu düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 327,50₺ (Üçyüz yirmiyedi Lira, Elli Kuruş) ücret döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADASTRO HARÇLARI: (29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADASTRO HARÇLARI: (27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (26 ARALIK 2020 TARİH VE 31346 SAYILI RESMİ GAZETE)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 85,30₺  (Seksenbeş Lira, Otuz Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 78,20₺  (Yetmişsekiz Lira, Yirmi Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  384.60  (Üçyüzseksendört Lira, Altmış Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  352.60  (Üçyüzelliiki Lira, Altmış Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
 

 

İmar Kadastro © 2009 - 2021

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 6 Son 24 Saat : 0561 Toplam Ziyaretçi :1844852