Üye Girişi
TKGM, HKMO, MAHKEME BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFELERİ ve YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ FİYAT LİSTESİ VE YÖRESEL KATSAYILAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LİHKAB 2022 FİYAT TARİFESİ
LİHKAB 2021 FİYAT TARİFESİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MAHKEME KARARLARININ İNFAZI (Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri)
 
2024 Yılı için; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi Tapu düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 1721,00₺ (Binyediyüzyürmibir Lira, Sıfır Kuruş) ücret döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz.
 
2023 Yılı için; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi Tapu düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 1086,00₺ (Binseksenaltı Lira, Sıfır Kuruş) ücret döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz.
 
2022 Yılı için; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi Tapu düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 487,00₺ (Dörtyüz Seksenyedi Lira, Sıfır Kuruş) ücret döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KROKİ HARCI (Vergi Dairesine Yatırılacak)
 
2024 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 615,10₺  (Altıyüzonbeş Lira, On Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
2023 Yılı (13 Temmuz 2023 Tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete) için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 388,20₺  (Üçyüzseksensekiz Lira, Yirmi Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
2023 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 258,80₺  (İkiyüzellisekiz Lira, Seksen Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
2022 Yılı için talep edilecek krokilerinde, tapu başına ilgilisi tarafından Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.16) 116,10₺  (Yüzonaltı Lira, On Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI (Yapı Kullanma İzin Belgesi Öncesi İlgili Belediyesince Vergi Daireisne Yatırtılacak)
 
2022 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  1167,90  (Binyüzaltmışyedi Lira, Doksan Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 
2022 Yılı için talep edilecek Cins Değişikliği işlemlerinde,(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) Vergi Dairesine  (4 sayılı Tarife Md.13/a)  523,90  (Beşyüzyirmiüç Lira, Doksan Kuruş) ücret yatırılması gerekmektedir.
 

 

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | ARTVİN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 10 Son 24 Saat : 1000 Toplam Ziyaretçi :2622880