Üye Girişi
MAKALELER
18'İNCİ MADDE UYGULAMASI VE HİSSE ÇÖZÜMÜ
22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
AİLE KONUTU ŞERHİ İŞLEMİNDE ÖZEL DURUMLAR
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TAPU VE KADASTRO BOYUTU SORUNLAR VE ÖNERİLER
AYIRMA (İFRAZ) İŞLEMİNİN TAPU VE KADASTRO BOYUTU  
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İMAR UYGULAMASINA ALINMASI
DÖNER SERMAYEYE TABİ OLMAYAN KADASTRO İŞLEMLERİ
İLKOKUL YERLERİNİN MALİYE HAZİNESİNE DEVRİ VE SATIŞ
İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ
İMAR KANUNU BAĞLAMINDA İMAR UYGULAMALARINDA KAPANAN YOLLAR
İMAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİNDE NELER DEĞİŞTİ?
İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAVRAMI VE UYGULAMALARI
İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI
İMAR PLANLARI. İMAR UYGULAMALARI VE İPTAL DAVALARI
İMAR UYGULAMALARINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRMELER
İMAR UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ...
İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR...
İMAR UYGULAMALARINDA KOP İLE DOP KARŞILAŞTIRMASI...
İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler
İMAR VE İHYA NEDENİYLE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YARGITAY KARAR İNCELEMESİ
İMARA AYKIRI YAPILAR HAKKINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ.
İRTİFAK HAKKI KAVRAMINDA 30 YILLIK ALGI HATASI...
KADASTRO ÇEŞİTLERİNE GÖRE KADASTRO SÜREÇLERİNİN ANALİZİ
KADASTRO SIRASINDA ZABITTA YAPILAN İŞLEMLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE NAKLİ
KADASTRODA YENİ YAKLAŞIMLAR VE KENTSEL YAPIYA ETKİLERİ
KADASTRODAKİ YENİLEME KAVRAMINA VİZYONEL BİR BAKIŞ
KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNE ÖRNEK BİR OLAY
KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMA KAVRAMININ İNCELENMESİ VE MUHTEMEL ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ.
KENSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATNIN HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNUN TAPU VE KADASTRO BOYUTU
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAPU ve KADASTRO AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNLAR VE ÖNERİLER
MECELLEDEN KAYNAKLANAN TAŞINMAZ HAKLARI
MİKTAR ÜZERİNDEN EDİNİLEN TAŞINMAZLAR VE BU TAŞINMAZLARDAKİ YÜZÖLÇÜM HATALARININ DÜZELTİLMESİ
MÜKERRER KADASTRO SORUNU VE ÖNERİLER-2
MÜKERRER KADASTRONUN GİDERİLMESİ VE İKİNCİ KADASTRO...
ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU
ÖZEL MERALAR İLE TAPU KÜTÜĞÜNDE KÖY VE BELEDİYE TÜZEL...
PARSELASYON İŞLEMİNİN KONTROL VE TESCİLİNDE SORUMLULUK
PARSELASYONLA OLUŞAN OKUL, CAMİ ve KARAKOL YERLERİ İLE BAĞIŞLARIN TESCİLİ
PLANSIZ ALANLARDA TAŞINMAZ MALLARIN BÖLÜNMESİ
SINIRLANDIRMA HATALARINA YARGININ YAKLAŞIMI 
TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜNÜN GETİRDİKLERİ
TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ VE SAĞLAR ARASI İŞLEMLERLE DEVRİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR.
TAŞKIN YAPIYA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLUŞMA KOŞULLARI
TESCİL DAVALARINDA HAVA FOTOĞRAFLARI VE BİLİRKİŞİLİK OLGUSU
TMK Md:1007-TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU
TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007. MADDESİ KAPSAMINDA KADASTRO SIRASINDA YAPILAN TEKNİK HATALARDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU VE MEMURLARA RÜCU KONUSU
TÜRKİYE'DE ÇEŞİTLERİNE GÖRE KADASTRO SÜREÇLERİNİN ANALİZİ
TÜRKİYE'DE MÜLKİ İDARİ TAKSİMATA İLİŞKİN YASAL MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SORUNLAR.
VATANDAŞLIĞI KAYBEDEN GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET VE MİRAS HAKLARI
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ
YAPI RUHSATI İÇİN RÖPERLİ KROKİ VE EBATLI KROKİYİ KİM DÜZENLER?
YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 6 Son 24 Saat : 0488 Toplam Ziyaretçi :2037242