Üye Girişi
MAKALELER
02.12.2020 - TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007. MADDESİ KAPSAMINDA KADASTRO SIRASINDA YAPILAN TEKNİK HATALARDAN DOLAYI DEVLETİN SORUMLULUĞU VE MEMURLARA RÜCU KONUSU
02.12.2020 - MECELLEDEN KAYNAKLANAN TAŞINMAZ HAKLARI
31.10.2020 - İMAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİNDE NELER DEĞİŞTİ?
31.10.2020 - İRTİFAK HAKKI KAVRAMINDA 30 YILLIK ALGI HATASI...
31.10.2020 - TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ VE SAĞLAR ARASI İŞLEMLERLE DEVRİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR.
31.10.2020 - İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMLARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ
31.10.2020 - KADASTRODA YENİ YAKLAŞIMLAR VE KENTSEL YAPIYA ETKİLERİ
31.10.2020 - KADASTRO ÇEŞİTLERİNE GÖRE KADASTRO SÜREÇLERİNİN ANALİZİ
02.08.2020 - TAŞKIN YAPIYA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLUŞMA KOŞULLARI
02.08.2020 - KADASTRODAKİ YENİLEME KAVRAMINA VİZYONEL BİR BAKIŞ
01.08.2020 - PLANSIZ ALANLARDA TAŞINMAZ MALLARIN BÖLÜNMESİ
01.08.2020 - İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ
01.08.2020 - İMAR PLANLARI. İMAR UYGULAMALARI VE İPTAL DAVALARI
01.08.2020 - İMAR KANUNU BAĞLAMINDA İMAR UYGULAMALARINDA KAPANAN YOLLAR
26.09.2019 - İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ.
26.09.2019 - TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ VE SAĞLARARASI İŞLEMLERDE DEVRİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR
26.09.2019 - KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMA KAVRAMININ İNCELENMESİ VE MUHTEMEL ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ.
24.03.2019 - VATANDAŞLIĞI KAYBEDEN GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET VE MİRAS HAKLARI
24.03.2019 - PARSELASYON İŞLEMİNİN KONTROL VE TESCİLİNDE SORUMLULUK
24.03.2019 - AİLE KONUTU ŞERHİ İŞLEMİNDE ÖZEL DURUMLAR
24.03.2019 - PARSELASYONLA OLUŞAN OKUL, CAMİ ve KARAKOL YERLERİ İLE BAĞIŞLARIN TESCİLİ
24.03.2019 - ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU
24.03.2019 - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ
24.03.2019 - İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler
24.03.2019 - 18'İNCİ MADDE UYGULAMASI VE HİSSE ÇÖZÜMÜ
24.03.2019 - DÖNER SERMAYEYE TABİ OLMAYAN KADASTRO İŞLEMLERİ
24.03.2019 - İMAR UYGULAMALARINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRMELER
13.02.2019 - İMAR VE İHYA NEDENİYLE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YARGITAY KARAR İNCELEMESİ
13.02.2019 - KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNE ÖRNEK BİR OLAY
04.02.2019 - İMAR UYGULAMALARINDA KOP İLE DOP KARŞILAŞTIRMASI...
31.01.2019 - TÜRKİYE'DE ÇEŞİTLERİNE GÖRE KADASTRO SÜREÇLERİNİN ANALİZİ
31.01.2019 - TÜRKİYE'DE MÜLKİ İDARİ TAKSİMATA İLİŞKİN YASAL MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SORUNLAR.
26.01.2019 - TESCİL DAVALARINDA HAVA FOTOĞRAFLARI VE BİLİRKİŞİLİK OLGUSU
06.11.2017 - İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR...
30.12.2015 - MİKTAR ÜZERİNDEN EDİNİLEN TAŞINMAZLAR VE BU TAŞINMAZLARDAKİ YÜZÖLÇÜM HATALARININ DÜZELTİLMESİ
14.12.2015 - İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAVRAMI VE UYGULAMALARI
14.12.2015 - İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI
13.12.2015 - KENSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATNIN HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ
13.12.2015 - YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK
03.12.2015 - İMAR UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ...
01.12.2015 - İMARA AYKIRI YAPILAR HAKKINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
06.11.2015 - KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAPU ve KADASTRO AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNLAR VE ÖNERİLER
27.10.2015 - ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TAPU VE KADASTRO BOYUTU SORUNLAR VE ÖNERİLER
20.10.2015 - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ
12.07.2015 - MÜKERRER KADASTRONUN GİDERİLMESİ VE İKİNCİ KADASTRO...
30.06.2015 - ÖZEL MERALAR İLE TAPU KÜTÜĞÜNDE KÖY VE BELEDİYE TÜZEL...
28.03.2015 - YAPI RUHSATI İÇİN RÖPERLİ KROKİ VE EBATLI KROKİYİ KİM DÜZENLER?
17.01.2015 - TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI
01.01.2015 - KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNUN TAPU VE KADASTRO BOYUTU
01.01.2015 - KADASTRO SIRASINDA ZABITTA YAPILAN İŞLEMLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE NAKLİ
01.01.2015 - İLKOKUL YERLERİNİN MALİYE HAZİNESİNE DEVRİ VE SATIŞ
01.01.2015 - AYIRMA (İFRAZ) İŞLEMİNİN TAPU VE KADASTRO BOYUTU  
01.01.2015 - 22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
01.01.2015 - SINIRLANDIRMA HATALARINA YARGININ YAKLAŞIMI 

İmar Kadastro © 2009 - 2021

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | VAN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 7 Son 24 Saat : 0608 Toplam Ziyaretçi :1852387