Üye Girişi
DUYURULAR
22.01.2024 - 3402/22-a VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA AYM KARARI
20.01.2024 - HUKUK MAHKEMELERİ DÖNER SERMAYEYE TABİ Mİ?
01.01.2024 - KADASTRO BİLİRKİŞİ ÜCRETİ HK.
01.01.2024 - 3402/EK-4 ANAYASAYA UYGUNLUĞU HK. AYM KARARI
19.08.2023 - KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 NCU MADDE EK FIKRA İPTALİ İLE İLGİLİ AYM KARARI
20.06.2023 - TAPU KAYDININ İPTALİNE RAĞMEN TAZMİNAT ÖDENMEMMESİ KONULU AYM KARARI
22.03.2023 - YÜZÖLÇÜMÜ AZALMASINA TAZMİNAT KONULU AYM KARARI
26.02.2023 - ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI TESPİT EDİLEN TAPULU TAŞINMAZ İÇİN TAZMİNAT...
26.02.2023 - YOLDAN İHDAS İLE BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞI HAKKINDA GÖRÜŞ
16.12.2022 - TAPUDA TESCİLLİ İPOTEĞİN TAŞINMAZIN SATIŞINDA RESMİ SENETTE MADDİ HATA OLARAK GÖSTERİLMEMESİ DEVLETİN SORUMLULUĞUNU DOĞURMAZ
16.12.2022 - KAT MÜLKİYETİLİ YAPIDA ORTAK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ...
01.12.2022 - İPTAL EDİLEN PARSELASYONUN ÖNCEKİ DURUMA DONMESİ ZORUNLU, YENİ PARSELASYONUN YAPILMASI BELEDİYENİN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDADIR
01.12.2022 - BELEDİYE TAŞINMAZI SATIŞI İLE İLGİLİ YHGK KARARI
01.12.2022 - AFET KONUTLARINDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TALİMAT
11.11.2022 - MAHKEME KARARI HUKUKA AYKIRI OLSA BİLE UYGULANMALI
10.11.2022 - İMAR DIŞI TARIM ARAZİSİ MAHKEME KARARIYLA BÖLÜNEMEZ
10.11.2022 - GAİPLİK KARARI İÇİN EN AZ İKİ KEZ İLAN ŞARTI
09.11.2022 - İMAR DIŞI TARIM ARAZİSİ MAHKEME KARARIYLA BÖLÜNEMEZ
22.01.2022 - KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLE İLGİLİ ANAYA MAHKEMESİ KARARI
26.12.2021 - GÜNCELLEME ÇALIŞMALARINDA TAŞINMAZ SINIRLARININ...
26.12.2021 - AVUKATLARIN ÖRNEK ÇIKARABİLME YETKİLERİ
18.09.2021 - İMAR PLÂNLARI VE PARSELASYON İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI
28.02.2021 - AAD YÖNETMELİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (HKMO)
13.02.2021 - İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ YAZIŞMALARDA HİTAP ŞEKLİ İLE İLGİLİ TALİMAT
07.02.2021 - TMK Md:1007-TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU
07.02.2021 - TAPU SİCİLİ-DEVLETİN SORUMLULUĞU-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
07.02.2021 - TAPU SİCİLİ TUTULMASI DEVLETİN SORUMLULUĞU. 10 YILLIK SÜRENİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI
06.02.2021 - YENİLEME SONRASI YÜZÖLÇÜM AZALMASINA TAZMİNAT
09.01.2021 - 2/B UYGULAMASI İŞLEM ADIMLARI
13.12.2020 - KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ KONULU YARGI KARARI...
03.12.2020 - Sn. N. İHSAN SARI'nın Makalesi sizler için...
03.12.2020 - Sn. N. İHSAN SARI & G. ÖCAL DÖRTGÖZ'ün Makaleleri sizler için...
05.11.2020 - TOPRAK TEVZİ HARİTALARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ TALİMAT
31.10.2020 - DÖNER SERMAYEYE TABİ OLMAYAN TAPU İŞLEMLERİ
31.10.2020 - HEKTAR BAZLI KAMULAŞTIRMALARDA DÖNER SERMAYE HİZMET BEDELİ...
30.10.2020 - İMAR BARIŞI SIKÇA SORULAN SORULAR...
30.10.2020 - İDARİ YOLDAN HAZİNE ADINA TESCİLE ÖRNEK...
06.08.2020 - KAYIP KADASTRO TUTANAĞININ İHYASI İLE İLGİLİ TALİMAT
09.05.2020 - KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ HAKKINDA DUYURU
04.01.2020 - 14 Kasım 2017 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Soruları
09.10.2019 - ARŞİV HİZMETLERİ GENELGESİ (2019/12)
22.04.2019 - BARAJ KAMAULAŞTIRMASI SONRASI MÜCAVİR TAŞINMAZLAR...
04.02.2019 - İMAR UYGULAMALARINDA KOP İLE DOP KARŞILAŞTIRMASI...
03.02.2019 - 3194/15-16 GEREĞİ RE'SEN İFRAZ-TEVHİD İLE İLGİLİ GÖRÜŞ
27.06.2018 - TKGM 2018 YILI GENEL ATAMA SONUÇLARI
05.11.2017 - İMAR UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ...
05.11.2017 - İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
05.11.2017 - İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI...
03.05.2017 - DEVLET, ZARARIN DOĞMASINDA KUSURU BULUNAN GÖREVLİLERE RÜCU EDER.
02.05.2017 - YOL BOŞLUĞU OLARAK TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZIN, DAVACILARIN TAŞINMAZINA EKLENMESİ TALEBİ
27.02.2017 - RÖPERLİ KROKİ İLE İLGİLİ TALİMAT...
05.01.2016 - BİR TAŞINMAZIN ARSA SAYILIP SAYILMAMASI ŞARTLARI...
30.12.2015 - MİKTAR ÜZERİNDEN EDİNİLEN TAŞINMAZLAR VE BU TAŞINMAZLARDAKİ YÜZÖLÇÜM HATALARININ DÜZELTİLMESİ
18.12.2015 - YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ
13.12.2015 - DOP'TAN KARŞILANAN UMUMİ HİZMET ALANLARININ TESCİLİ
13.12.2015 - İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI
13.12.2015 - İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAVRAMI VE UYGULAMALARI
13.12.2015 - YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK
13.12.2015 - KENSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATNIN HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ
03.12.2015 - İMAR UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ....
01.12.2015 - İMARA AYKIRI YAPILAR HAKKINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR...
18.11.2015 - TESCİL TALEBİNDE BULUNULMAYAN DOSYANIN İADESİ...
06.11.2015 - TAPU KAYDI UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI...
05.11.2015 - KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAPU ve KADASTRO AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNLAR VE ÖNERİLER
27.10.2015 - ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TAPU VE KADASTRO BOYUTU SORUNLAR VE ÖNERİLER
20.10.2015 - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ
12.07.2015 - MÜKERRER KADASTRONUN GİDERİLMESİ ....
30.06.2015 - ÖZEL MERALAR İLE TAPU KÜTÜĞÜNDE KÖY VE BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİKLERİ ADINA KAYITLI MERALARIN HUKUKİ DURUMU
14.02.2015 - YAPI KULLANMA İÇİN İSTENEN KROKİYİ KİM DÜZENLEMELİ?
18.01.2015 - SORU-CEVAP İMAR UYGULAMALARI...(1-7)
16.01.2015 - KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE RESEN GEÇİŞ İŞLEMLERİNDE HARCIN TAHSİLİ...
13.01.2015 - 2015 YILINA AİT LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ...
11.01.2015 - İL ÖZEL İDARELERİ DÖNER SERMAYE HİZMET BEDELİNDEN MUAF MI?
10.01.2015 - DÖNER SERMAYE HESAP MODÜLÜ 2015 YILINA AİT KATSAYILARA GÖRE GÜNCELLENDİ...
08.01.2015 - BİLİNEN ADRESİN TEBLİGATA ELVERİŞLİ OLMAMASI...
25.12.2014 - YOLDAN İHDASLARDA HAZİNE ADINA TESCİL...
15.12.2014 - DOPTAN KARŞILANAN ALANLARDAN HANGİLERİ TESCİLE TABİ VE TESCİLE TABİ OLANLAR HANGİ KURUM ADINA TESCİL EDİLMELİ
02.12.2014 - KAT İRTİFAKI KURULU YERLERDEKİ CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ...
20.08.2014 - TKGM-DSİ ARASINDA YAPILAN 04.08.2014 TARİHLİ PROTOKOL
19.08.2014 - CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARÇ İLİŞİĞİ BELGESİ
21.06.2014 - VEFAT / BAŞSAĞLIĞI...
08.06.2014 - VEFAT / BAŞSAĞLIĞI...
04.06.2014 - TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK...
09.05.2014 - TAPU KANUNUNUN 21 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ AYM KARARI...
06.02.2014 - 361 SIRA SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI...
04.02.2014 - KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNUN TAPU VE KADASTRO BOYUTU...
29.01.2014 - HARCIN ÖDENDİĞİ YILDA İŞLEM SONLANDIRILAMAZ İSE...
28.01.2014 - TERSİMAT HATASINDAN YÜZÖLÇÜMÜN ETKİLENMEMESİ...
27.01.2014 - MAHKEME KARARINDA TESCİL HÜKMÜ OLMALI MIDIR?
07.01.2014 - TARIM ARAZİLERİNDEKİ HİSSELİ SATIŞLARDA YENİ UYGULAMA...
04.01.2014 - 41'inci MADDE YÜZÖLÇÜM DÜZELTMESİNDE MİKTAR FAZLASI...
26.12.2013 - ORMAN KADASTROSU VE 2/B YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...
16.12.2013 - VATANDAŞLIĞI KAYBEDEN GERÇEK KİŞİLERİN ...
11.12.2013 - 5 ADET MAKALE SİZLER İÇİN...
04.12.2013 - YÜZÖLÇÜM HATALARININ DÜZELTİLMESİ...
24.11.2013 - SINAV SORULARI VE CEVAPLARI...
13.11.2013 - KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ...
13.11.2013 - ORMAN KADASTROSUNUN TKGM TARAFINDAN YAPILMASI...
05.11.2013 - DÖNER SERMAYEYE TABİ OLMAYAN KADASTRO İŞLEMLERİ...
26.10.2013 - AİLE KONUTU ŞERHİ İŞLEMİNDE ÖZEL DURUMLAR...
12.10.2013 - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU...
06.10.2013 - TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE TESCİL İSTEMİ
05.10.2013 - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİYLE UYUMLU OLMAYAN BİNALARIN CİNS DEĞİŞİKLİKLERİ
11.09.2013 - PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ...değişikliklerle son hali...
07.09.2013 - Sayın KALAYCİ'nın sorusuna cevap...
02.09.2013 - DÜZELTMELER
28.08.2013 - GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILMIŞ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI...
06.08.2013 - DÖNER SERMAYE TAHSİL EDİLMEYECEK İŞLER HANGİLERİDİR?
05.08.2013 - GEÇİT HAKKI TESİSİ
04.08.2013 - 18inci MADDE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER....
03.08.2013 - SORU-CEVAP İMAR UYGULAMASI...
03.08.2013 - Sayın Cafer ERGEN ve Saffet ERDOĞAN'a ait 4 adet makale sizler için...
01.08.2013 - PROTOKOLLER SAYFAMIZ YAYINDA...
30.07.2013 - İHTİYAT-İ TEDBİRLİ TAŞINMAZDA MAHKEME KARARININ İNFAZI...
27.07.2013 - CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ
26.07.2013 - MÜKERRER KADASTRO VE KADASTRO GÖREVLİLERİNİN MALİ SORUMLULUĞU
20.07.2013 - İŞİNİ BİLMEYEN TEKNİSYENİN GÖREV YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
15.07.2013 - İMAR ADALARINDA YOLA CEPHESİ BULUNMAYAN PARSELLERİN DURUMU
01.07.2013 - TAŞINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI...
23.06.2013 - 2B ALANLARINDAKİ TAPULU PARSELLERİN İADESİ...
05.06.2013 - BEDELSİZ YOLA TERK EDİLEN ORANIN PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDAN AZ OLMASI
30.05.2013 - İMAR PLANINDA MEZARLIK OLARAK TAHSİSLİ ALANLAR...
27.05.2013 - İHTİYATİ TEDBİR KARARI BULUNAN TAŞINMAZLARDA İFRAZ-TEVHİD YAPILIR MI?
19.05.2013 - BİR TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNDE ARSA SAYILIP SAYILMAMA DURUMU
15.05.2013 - APLİKASYON İŞLEMİNDE DÜZELTME....
15.05.2013 - BELEDİYE ENCÜMENİNİN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?..
11.05.2013 - YOLLAR TESCİLE TABİ DEĞİLDİR...
24.04.2013 - KADASTRO MAHKEMELERİNDE “TARAFLARIN HİÇ BİRİ GELMEZ İSE DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILMAZ” HÜKMÜNÜN AYM KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ...
22.04.2013 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ MAKAM ONAYI....
18.04.2013 - KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE KONTROLE TABİİ İŞLEMLERİNDE ENCÜMEN KARARLARININ İRDELENMESİ
17.04.2013 - KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YERLERİN İDARİ YOLDAN TESCİLİ
07.02.2013 - 6292 SAYILI KANUNDA 6412 NOLU KANUNLA DEĞİŞİKLİK YAPILDI...
07.02.2013 - 2 SORU 2 CEVAP...
24.01.2013 - İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI
19.01.2013 - 18. MADDE UYGULAMA SORUNLARI
13.01.2013 - 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI
31.10.2012 - YOL OLARAK BIRAKILAN YERDE DAVA AÇMAK İÇİN MAKUL SÜRE...
31.10.2012 - TESPİT HARİCİ BIRAKILAN YERİN 20 YILLIK ZİLYETLİK SONRASI...
27.10.2012 - ASKI İLANINDAN ÖNCEKİ DAVALAR...
22.10.2012 - TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZLARDA GÖREVLİ MAHKEME...
01.08.2012 - DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN YASAL DAYANAĞI
14.06.2012 - 2/B ALANLARININ SATIŞI KONULU 2012/7 SAYILI GENELGE YAYINLANDI
02.06.2012 - 2/B ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMA HAKKINDAKİ 2012/5 SAYILI GENELGE YAYINLANDI.
19.05.2012 - TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
16.04.2012 - KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ TEFTİŞ SONUÇLARININ GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU (2010-2011)
15.04.2012 - İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ
07.04.2012 - BİNA KÖŞE NOKTASINDAKİ KOORDİNAT HATASI...
18.03.2012 - HAZİNE MALLARI VE İMAR UYGULAMASI
09.03.2012 - 22/a UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI
12.03.2010 - RESMİ GAZETENİN GÜNLÜK TAKİP EDİLMESİ HAKKINDA DUYURU
30.11.2009 - PERSONELİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI HAKKINDA DUYURU

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | ARTVİN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 8 Son 24 Saat : 0927 Toplam Ziyaretçi :2622783